Hjem

Assensvandløbslaug


 

Vi starter igen i år Generalforsamlingen med et fælles indslag sammen med Middelfart Vandløbslaug.

I år sætter vi fokus på etablering af minivådområder.

Vi får besøg af:

En lodsejer

En entreprenør

En Oplandskonsulent

Og en kommunal vandløbs medarbejder.

De vil alle komme med deres bud på udfordringer og opgaver ved anlæggelse af et minivådområde.

 

Vi starter med Smørrebrød.

Indkaldelse til generalforsamling

 

Mandag 17-2-2020 kl. 19,00 i Ejby Hallen

 

Dagsorden

 

Valg af dirigent

Valg af 2 stemmetæller

Bestyrelsen beretning

Forelæggelse af revideret regnskab

Indkommende forslag

Valg af bestyrelse

Evt.

 

M.v.h.

 

Formand Peder Stougård

 

AFVANDING ER HELT AFGØRENDE 


UTILSTRÆKKELIG AFVANDING MEDFØRER STORE TAB AF VÆRDIER OG STORE SAMFUNDSØKONOMISKE TAB.

Aktuelt

Assens Vandløbslaug fremlægger synspunkter for Assens Kommune. Formålet er at gøre opmærksom på de store negative økonomiske, menneskelige og rekreative konsekvenser af utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse.

 

Assens Vandløbslaug arbejder på at afværge negative konsekvenser af Miljøministeriets Vandplaner, som Assens Kommune netop nu skal omsætte til kommunale handleplaner, samt nye vandløbsregulativer.


Assens Vandløbslaug arbejder for at blive inddraget og for dialog med Assens Kommune, inden kommunen træffer beslutninger.Det arbejder Assens Vandløbslaug for


Assens Vandløbslaugs formål er at varetage afvandingsinteresserne i Assens Kommune, og at repræsentere ejere og borgere med afvandingsinteresser i forhold til vandløbsmyndighederne, primært Assens Kommune.

 

Assens Vandløbslaug arbejder for, at den ødelæggende forsumpning og oversvømmelse af marker og skove, som vi bl.a. har set i sensommeren 2011, ikke forværres, men afhjælpes.

 

Asseens Vandløbslaug arbejder for, at de ødelæggende oversvømmelser af huse og sommerhuse, der bl.a. er set i 2011 på Langeland og på Sydfalster, ikke skal gentages på i Assens Kommune.

 

Assens Vandløbslaug mener, at det er vigtigt at tilgodese miljø og andre interesser omkring vandløbene. Assens vandløbslaug mener, at der skal og kan findes løsninger, så både miljø og afvanding tilgodeses.Assens Vandløbslaug - Formand Peder Stougaard - info@assensvandlaug.dk