Høringssvar

HøringssvarMedlemsbrev til medlemmerne i Assens Vandlaug


Fristen for at indgive høringssvar til de nye vandområdeplaner udløber d. 23 juni kl. 12.00.


For at undgå yderligere forringelser i vores vandløb er det meget vigtigt, at der indgives så mange høringssvar som muligt.

Det er antallet der tæller. Vi har i vandlavets bestyrelse konstateret, at der stadig er rigtig mange fejl i vandplanoplægget.


Vær særlig opmærksom på fejludpegede vandløb (små vandoplande og kunstige vandløb).


Har du ikke allerede ingivet dine indsigelser er det tiden nu. Det er let at indgive høringssvar og hvis man følger ”miniguiden” tager et høringssvar mellem fem og ti minutter. Du finder miniguiden her


Så derfor lav så mange svar som muligt.


Yderligere informationer kan findes på  ”Danske Vandløbs”  hjemmeside.På bestyrelsens vegne


Vagn Damgaard Knudsen