2013-02 - Kons. bestyrelsesmøde

Kontakt info:Formand:

Claus Kragh

Ladegård Mark 53

5560 Aarup


Tlf. 20440233

Mail langkroggaard@mail.tele.dk


 


Referater


Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Assens Vandløbslaug den 6. feb. 2013.


Som formand var der genvalg af Claus Kragh

Som næstformand var der nyvalg af Peder Stougård

Som kasserer var der genvalg til Bent Østerskov

Som sekretær genvalg af undertegnede.


Det blev aftalt, at formanden skulle indkalde til bestyrelsesmøde, når der var aktuelle

sager at behandle. Man forventede, at der ville komme nye udkast til vandhandle-

planer. Der skulle arbejdes lokalt med at rekruttere nye medlemmer og der skulle evt. arbejdes på en artikel i lokalaviserne.


Thomas Bang nævnte, at det var en god ide at markere alle drænsudløb med pæle, da der derved ville blive renset bedre op omkring disse.


 


Som referent:                        Vagn Damgaard Knudsen