2013-12 - Bestyrelsesreferat

Kontakt info:Formand:

Claus Kragh

Ladegård Mark 53

5560 Aarup


Tlf. 20440233

Mail langkroggaard@mail.tele.dk


 


ReferatReferat af bestyrelsesmøde i Assens Vandløbslaug den 3.dec. 2013


På mødet som var aftalt på foregående møde den 4.nov. 2013, skulle høringssvar

fra de enkelte vandoplande sammenfattes .


Det besluttedes på mødet at Anne Sloth skulle revidere vandløbslavets gamle

indsigelse fra den kommunale høringsrunde og evt anvende nye eksempler. En person

fra hvert vandopland skulle møde op i forbindelse med denne revision og medtage

lokale eksempler. Desuden skulle der af lavets bestyrelse så vidt muligt indgives  internetindsigelser for de enkelte vandløb.


Det blev endvidere på mødet besluttet at udsende et medlemsbrev, med opfordring til at gøre indsigelse mod vandhandleplanen, til alle lavets medlemmer.


Formanden måtte, efter samtale med Anne Sloth, konstatere at revision af den gamle indsigelse ikke kunne bruges , hvorfor lavets bestyrelse, inden fredag d. 6/12 , skulle indsende eksempler fra vandplanen, til Anne Sloth.


 


Næste møde indkaldes af formanden.


 


Der var afbud fra:  Ole Grønlund , Erik Frederiksen , Peder Lerche Simonsen , Thomas Bang Christensen , Torben Bang og Jørgen Helms.


 


Som  referent:         Vagn Damgaard