2014-02 - Kons. bestyrelsesmøde

Kontakt info:Formand:

Claus Kragh

Ladegård Mark 53

5560 Aarup


Tlf. 20440233

Mail langkroggaard@mail.tele.dk


 


ReferatReferat af konstituerende bestyrelsesmøde i Assens Vandløbslaug den 5/2-2014

 


Ved konstitueringen som afholdtes efter den ordinære generalforsamling valgtes :


Formand                 genvalg af Claus Kragh

Næstformand          genvalg af Peder Stougård

Kasserer                 genvalg af Bent Østerskov

Sekretær                genvalg af undertegnede


Efter konstitueringen var der drøftelse af etableringen af oprettelse af vandråd.


Valg af rådgiver i vandløbssager diskuteredes ligeledes. Miljøkonsulent Christian Petersen fra Patriotisk selskab anbefaledes og Claus Kragh kontakter Centrovice for at få eventuelle kandidater herfra.Som referent.


Vagn Damgaard