2014-02 - Kons. bestyrelsesmøde

Assensvandløbslaug

Kontakt info:Formand:

Claus Kragh

Ladegård Mark 53

5560 Aarup


Tlf. 20440233

Mail langkroggaard@mail.tele.dk


 


ReferatReferat af konstituerende bestyrelsesmøde i Assens Vandløbslaug den 5/2-2014

 


Ved konstitueringen som afholdtes efter den ordinære generalforsamling valgtes :


  • Formand                 genvalg af Claus Kragh
  • Næstformand          genvalg af Peder Stougård
  • Kasserer                 genvalg af Bent Østerskov
  • Sekretær                genvalg af undertegnede


Efter konstitueringen var der drøftelse af etableringen af oprettelse af vandråd.


Valg af rådgiver i vandløbssager diskuteredes ligeledes. Miljøkonsulent Christian Petersen fra Patriotisk selskab anbefaledes og Claus Kragh kontakter Centrovice for at få eventuelle kandidater herfra.Som referent.


Vagn DamgaardAssens Vandløbslaug - Formand Peder Stougaard - info@assensvandlaug.dk