2014-05 - Bestyrelsesreferat

Kontakt info:Formand:

Claus Kragh

Ladegård Mark 53

5560 Aarup


Tlf. 20440233

Mail langkroggaard@mail.tele.dk


 


ReferatReferat af bestyrelsesmøde i Assens Vandløbslaug den 20/5-2014


Mødet blev afviklet efter den udsendte dagsorden .


Under punkt 1 orienterede formanden om arbejdet i det nystartede vandråd i

Assens Kommune. Vandrådet skal fremkomme med et overordnet oplæg til

forbedringer på ca. 13 km. vandløb i kommunen. Der er afsat 13,8 mio. kr. til

opgaven og vandrådet forventes at kunne klare opgaven på kun 3 møder.

Det synes muligt at opnå enighed om nogle tiltag , men kommunen sidder alligevel med beslutningsmagten.


Under punkt 2 blev specifikke krav fra nets , vedrørende EU's hvidvaskningsregler  gennemgået og  Bent Østerskov fremsender bla. Billedlegitimation , bestyrelsesreferater mv. til nets , således at alle krav er overholdt.


Under punkt 3 diskuteredes muligheden for at holde et eller flere møder med Assens Kommune vedr. problemvandløb. Det besluttedes opstarte dialog med kommunen vedr. Holmehave Bæk hos Bent Østerskov. Der skal sidenhen tages stilling til ,om der skal rejses en egentlig vandløbssag ,eller eventuelle politikkere skal involveres.


 


                                    Som referent


                                  Vagn Damgaard