2018-01 Referat Bestyrelse

Referat
  Referat af bestyrelsesmøde i Assens Vandløbslaug d. 18/1-2018


På mødet som blev afholdt på Eskelund orienterede Peder Stougaard om deltagelsen i Vandråd Lillebælt og JE la-Cour Jensen om arbejdet i Vandråd Odense Fjord.  Der havde været afholdt 8 møder med 2 embedsmænd og 18 deltagende medlemmer , som fordeltes på 9 deltagere fra grønne organisationer og 9 deltagere fra erhvervsinteressenter. Sammenfattende var resultaterne begrænsede og man følte sig for dårligt klædt på , pga. embedsmændenes faglige viden og de grønne organisationers fribillet til at sige nej til løsninger.


Medlemstallet i AV er uændret og da der i 2017 ikke har været megen aktivitet er kassebeholdningen i lavet forøget . Det besluttedes derfor at halvere kontingentet for 2018.

Den kommende generalforsamling skulle afholdes i samarbejde med Middelfart Vandløbslaug   d. 19. februar kl. 19.00   .  Som indleder  skulle man tilstræbe at få  belyst emnet ”minivådområder”  v oplandskonsulent  Anne Sloth  . Desuden  en vandløbsmedarbejder fra Assens Kommune.
Som referent :   Vagn D Knudsen