2018-11 Referat Bestyrelse

Referat
  Referat af bestyrelsesmøde i Assens Vandløbslaug  d.5/11-2018


Mødet afholdtes på Assens rådhus , hvor Jannik Sesleff fra Assens Kommune bød velkommen.

Formålet med mødet var orientering om Janniks opstart af stor videnskabelig undersøgelse af forskellige metoder for grødeskærings indvirkning på vandføringsevnen i vandløbene.

Undersøgelsen bliver den hidtil største af sin art i verden og budgettet, hvortil der er fundet finansiering, beløber sig til ca. 10 mio. kr.  Hele forsøget skal ligge i Assens kommune og der skal findes ca. 65 egnede strækninger.

Idegrundlaget for undersøgelsen går ud på at undersøge, om en mere intelligent fordeling af grødeskæring, fremfor en standardmodel for alle vandløb , kan give en bedre vandføring samtidig med et forbedret vandmiljø.

JS orienterede om hypotese , metodik og praktik i undersøgelsen og søgte lavets opbakning hertil.

Ligeledes ville Jannik gerne have indput til, hvordan undersøgelsen skulle formidles , til de over 200 lodsejere.

Lavets medlemmer var generelt positive overfor forsøget , som kunne give mere faktuel viden på området. Der blev dog udtrykt bekymring for deltagere , som pga. forsøget måtte opleve forringet vandføringsevne i den fireårige periode.

Konklusionen på mødet blev at lavet vil bakke positivt op omkring opstarten ved deltagelse i møder , avisartikler , samt ved evt. at afgive positive udtalelser overfor berørte lodsejere.                                                    Som referent:


                                                  Vagn Damgaard