2016-01 - Referat - Bestyrelsesmøde

ReferatReferat af bestyrelsesmøde i Assens Vandløbslaug d. 26. januar 2016


Underpunktet ” siden sidst”  blev en henvendelse fra Gert Madsen vedr. Damrenden v. Herredsbjerg behandlet. P Stougård skulle i forbindelse med annoncering af generalforsamlingen i relevant fagblad , forsøge at få bragt en artikel vedr. sagen


Generalforsamlingen var næste punkt på dagsordenen. Det besluttedes at fremrykke datoen til d.26. februar , da den hidtidige dato kolliderede med vinterferie.

Pga. lav deltagelse besluttedes det at flytte generalforsamlingen til Rytterskolen i Brylle , for at spare omkostninger.

Der var forslag om at invitere en ekstern indleder , men pga det lave fremmøde , afstod man fra dette.


Følgende er på valg til generalforsamlingen:

          For

          Holmehave bæk og Åsemosebækken                               Bent Østerskov

          Kærum å og Å å                                                                 Peder Stougaard

          Hårby å                                                                              Jørgen Stougård

          Puge mølle å og Ålebækken                                              Peter Bang Møllegård

          Brænde å V                                                                        Ole Maagaard

          Brænde å Ø                                                                        Claus Kragh